Regulamin 2019-10-03T21:38:31+00:00

REGULAMIN

Informacje ogólne

§ 1

Dokument ten, zwany Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty strony oraz sklepu internetowego pod adresem portretynagrobkowe.pl, zwanego dalej Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

§ 2

Właścicielem serwisu internetowego portretynagrobkowe.pl jest firma CYBERLAB.PL s.c. z siedzibą w Będzinie przy al. Kołłątaja 18 NIP: 6252408005

§ 3

Właściciel serwisu portretynagrobkowe.pl odpowiedzialny jest za wykonywanie fotografii nagrobkowych zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniach złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego portretynagrobkowe.pl.

§ 4

Serwis dostępny jest publicznie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu dla firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.

§ 5

Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

Warunki korzystania z Serwisu

§ 6

Warunkiem niezbędnym do korzystania ze sklepu internetowego portretynagrobkowe.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz świadczenie usług fotograficznych lub kamieniarskich dla klientów indywidualnych.

§ 7

Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane w Serwisie dane w przypadku każdej ich zmiany.

§ 8

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Cyberlab.pl oraz jej partnerów handlowych na warunkach regulowanych Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 9

W wyniku rejestracji w systemie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login użytkownika) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji konta w programie. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania z oferty serwisu portretynagrobkowe.pl.

§ 10

Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.

Realizacja zamówień

§ 11

Zrealizowane zamówienia mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie firmy lub dostarczone przesyłką kurierską na adres wskazany w rejestracji przez Użytkownika. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem i pokrywa je zamawiający.

§ 12

Zamówienia realizowane są od 5 do 10 dni roboczych w zależności od rodzaju zamawianego produktu i terminu poprawnie złożonego zamówienia. W przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej do czasu realizacji należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki (1-3 dni robocze).

§ 13

Za realizację zamówień dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach portretynagrobkowe.pl. Podane ceny są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT 23%). Uzytkownik informowany jest na bieżąco o cenie usługi.

§ 14

Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność gotówką przy osobistym odbiorze, płatność przy odbiorze przesyłki pocztowej (wysyłka za zaliczeniem pocztowym) oraz płatność przelewem on-line lub kartą za pośrednictwem serwisu Dotpay poprzez moduł umieszczony w programie.

§ 15

W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto właściciela serwisu. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.

§ 16

Numer aktualnego rachunku bankowego właściciela serwisu: 51 8438 0001 0020 0531 2000 0010

§ 17

Faktura VAT lub paragon są wystawiane i dołączane do każdego zamówienia.

§ 18

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Cyberlab.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

§ 19

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Odpowiedzialność

§ 20

Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Systemie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem portretynagrobkowe.pl na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

§ 21

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności Cyberlab.pl zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach oraz o terminie realizacji zlecenia.

§ 22

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. Cyberlab.pl zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Cyberlab.pl w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Postanowienia ogólne

§ 23

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.